top of page

Ortodonti konusunda uzman bir diş hekimi olarak, vermiş olduğum hizmetleri DENTOTAR 1.0 tarifesindeki vergi puan değeri ile hesaplamama izin veriyorum.

Her ortodontist, hizmetlerin vergi puan sayısı ile çarpılan kendi vergi puan değerini belirler ve bu da CHF cinsinden verilen hizmetin fiyatı ile sonuçlanır. Detaylı faturalarım diş düzeltme dahil tüm sigorta şirketleri tarafından tanınır ve alınan poliçeye göre geri ödenir.

Şüpheli durumlarda bir sakatlık sigortası (IV) açıklaması yapılır. Şüphe doğrulanırsa ve şartlar yerine getirilirse, hastayı doğum kusuru nedeniyle sorumlu IV ofisine kaydediyoruz.

bottom of page